Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

*ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์แคลเซียมได้เอง ต้องได้จากการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเป็นประจำ*

สาระน่ารู้ กดที่รูป เพื่ออ่านเรื่องเต็ม

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

ปรึกษาเรื่องแคลเซียมเสริม

เพิ่มเพื่อน

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Protetite ที่มีอยู่ในทุกเม็ดของ ดร.โบพลัส ถูกพัฒนาในห้องทดลองที่ได้ มาตรฐานจาก Kanagawa Dental College Radiology ประเทศญี่ปุ่น โดย นักวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ด้านกระดูกของ ญี่ปุ่น Dr. Isamu Kashima (มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสูตรอาหาร แคปซูลให้กับนักบินอวกาศกว่า 10 ปี) สกัดจากเกล็ดปลายี่สก พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแคลเซียมไฮดรอกซี่แอปาไทต์ที่ร่างกายดูดซึมได้ มีผลวิจัยในมนุษย์เป็นระยะเวลา 12 เดือน ยืนยันว่าเพิ่มมวลกระดูกได้ผล จึงผลิตจำหน่ายภายใต้ชื่อ ดร.โบพลัส ตั้งแต่ปี 2552 มี อย.ไทย 10-3-08829-1-0060

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส