Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

ไม่ต้องแก่กระดูกก็พรุนได้

อายุ 20-35 มีภาวะกระดูกบางได้ 16%

7สัญญานขาดแคลเซียม

กระดูกพรุนต้องเสริมโบพลัส

ความจริงเรื่องแคลเซียม

ทำไมแคลเซียมที่ทานไม่เวิร์ค

กระดูกพรุนต้องเสริมโบพลัส

ร่างกายต้องการแคลเซียมไฮดรอกซี่แอปาไทต์

เกล็ดปลายี่สกกลายเป็นแคลเซียมที่ดีที่สุด

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

เกล็ดปลายี่สกกลายเป็นแคลเซียมที่ดีที่สุด

การเลือกแคลเซียมเสริม

โปรเทตไทต์ คอลลาเจนและแคลเซียมจากเกล็ดปลายี่สก

โปรเทตไทต์ คอลลาเจนและแคลเซียมจากเกล็ดปลายี่สก

อยากเดินเอง ไม่พึ่งไม้เท้า ทานโบพลัสวันละ 7 เม็ด

ดร.โบพลัส ฟื้นฟูระหว่างบาดเจ็บ ต่อกระดูกติดไว ไม่มีผลข้างเคียง

ดร.โบพลัส แแคลเซียมเสริมสำรับคุณแม่

ทานโบพลัสวันละ4เม็ด สูงขึ้นเร็ว

ดร.โบพลัสกระตุ้นสร้าง BoneMatrix ฟื้นฟูกระดูกรวดเร็ว

***ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล***

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus ดร.โบพลัส แคลเซียมเสริมมวลกระดูกได้ผล

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัสมีจำหน่ายในโรงพยาบาล

***ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล***

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

โปรโมชั่น แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

ช่องทางชำระค่า ดร.โบพลัส

โทร. 094 416 4645 / 081 710 7779

เพิ่มเพื่อน

Dr.Boplus แคลเซียมเสริม ดร.โบพลัส

Protetite ที่มีอยู่ในทุกเม็ดของ ดร.โบพลัส ถูกพัฒนาในห้องทดลองที่ได้ มาตรฐานจาก Kanagawa Dental College Radiology ประเทศญี่ปุ่น โดย นักวิทยาศาสตร์อันดับ 1 ด้านกระดูกของ ญี่ปุ่น Dr. Isamu Kashima (มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาสูตรอาหาร แคปซูลให้กับนักบินอวกาศกว่า 10 ปี) สกัดจากเกล็ดปลายี่สก พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแคลเซียมไฮดรอกซี่แอปาไทต์ที่ร่างกายดูดซึมได้ มีผลวิจัยในมนุษย์เป็นระยะเวลา 12 เดือน ยืนยันว่าเพิ่มมวลกระดูกได้ผล จึงผลิตจำหน่ายภายใต้ชื่อ ดร.โบพลัส ตั้งแต่ปี 2552 มี อย.ไทย 10-3-08829-1-0060